Γ.Ε.Μ. ΑΕ

Γ.Ε.Μ. ΑΕ

 

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΓΕΜ ΑΕ Γενικές Επιχειρήσεις Μακριδάκης Εμπορικές Αντιπροσωπείες Ξενοδοχειακές Οικοδομικές Ναυτιλιακές Ανώνυμη Εταιρεία

Δραστηριότητα: Γενικές Επιχειρήσεις

Διεύθυνση: Αχαρνών 50

Τ.Κ.: 10433

Πόλη: Αθήνα

ΑΦΜ: 094065329

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

 

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2018 της εταιρείας Γ.Ε.Μ. ΑΕ Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2017 της εταιρείας Γ.Ε.Μ. ΑΕ Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2016 της εταιρείας Γ.Ε.Μ. ΑΕ Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2015 της εταιρείας Γ.Ε.Μ. ΑΕ Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας Γ.Ε.Μ. ΑΕ Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013 της εταιρείας Γ.Ε.Μ. ΑΕ Ισολογισμός 2013